Zakończenie Projektu Mali Odkrywcy Wiejskich Tradycji z Fundacją ARCHON+!

kolonia_2018

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie wraz z grupą Cedrob S.A. zakończyła projekt Mali Odkrywcy Wiejskich Tradycji.

Intencją tego projektu było zbliżenie dzieci z naturą, zapoznanie z dawnymi sposobami życia czy też ginącymi zawodami. Chcieliśmy zapoznać dzieci z zawodem kowala, zwiedzając kuźnię, poznając narzędzia i wyroby kowalskie. Uczyliśmy się piec chleb, poznawaliśmy historię i kulturę obyczaje Hucułów, oraz jeździliśmy konno, dzieci również miały okazję zapoznać się z obowiązkami pracy przy koniu. Zostały zorganizowane zajęcia z ceramiki oraz wycieczka zaprzęgami konnymi.

Projekt miał swoją kontynuację w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach, gdzie dzieci miały okazję dokończyć szkliwienia miseczek, które samodzielnie wykonały podczas zajęć w gospodarstwie agroturystycznym w Nielepicach. Wszystkim obecnym się bardzo podobało! Każdy z uczestników dostał dyplom, małe upominki w postaci książeczek oraz pendriva ze zdjęciami na pamiątkę.

Dziękujemy bardzo grupie CEDROB SA, która w ramach konkursu grantowego “Wspieramy rozwój”, sfinansowała projekt w całości. Otrzymany grant wynosił 5000 zł. Dziękujemy MOKiS za możliwość kontynuacji zajęć ceramicznych.

Dziękujemy stadninie koni w Nielepicach za atrakcyjny wypoczynek i przekazaną wiedzę o wiejskich tradycjach.

A przede wszystkim dziękujemy wszystkim obecnym, którzy byli z nami w tym dniu!

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje