Projekt domu za złotówkę

projekt_za_1_zl

Program „Projekt domu za złotówkę” adresowany jest do Rodzin Zastępczych, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Rodzin dotkniętych przez los, które utraciły swój dobytek na skutek tragicznej sytuacji życiowej (pożary, powodzie, huragany, osuwiska).

Aby stać się beneficjentem programu „Projekt domu za złotówkę” wystarczy skontaktować się z Fundacją ARCHON+ Dzieci Które Kochacie lub Biurem Projektów ARCHON+, spełnić wymagania formalne oraz przesłać komplet dokumentacji tj.:

   • podanie o przekazanie projektu wraz z umotywowaniem prośby;
   • oryginał zaświadczenia z PCPR potwierdzający pełnienie funkcji rodziny zastępczej wraz z informacją o liczbie przyjętych dzieci;
   • opinia od organizatora pieczy zastępczej lub innej instytucji, która może zaświadczyć o istnieniu rodziny i poświadczyć jej problemy;
   • oryginał zaświadczenia z urzędu potwierdzający tragedię (w przypadku Rodzin dotkniętych przez los)
   • kserokopię dowodu osobistego Obdarowanego;
   • aktualne zdjęcie rodziny (wraz z przyjętymi dziećmi);
   • kopię mapy nieruchomości na której planowana jest budowa;
   • wypis z rejestru gruntów;
   • aktualny odpis z ksiąg wieczystych dotyczący prawa własności do nieruchomości;
   • AKTUALNE warunki zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
   • zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na publikację zdjęcia rodziny;

 


RODZINY, KTÓRE OTRZYMAŁY PROJEKT DOMU ZA ZŁOTÓWKĘ

48369430_939448279777636_4003031475468369920_nRodzina Pani Sproch otrzymała projekt domu “Dom w poziomkach ver.2″

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

SKMBT_C45116032911470_20160401 Rodzina Państwa Radzik otrzymała projekt domu “Dom w prymulkach 2 ver.2″

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

SKMBT_C45116032911470_20160401 Rodzinny Dom Dziecka Państwa Janta-Lipińskich otrzymał projekt domu “Dom w Idaredach (G2P)”

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

SKMBT_C45116032911470_20160401 Rodzina Zastępcza Zawodowa Państwa Chełmińskich otrzymała projekt domu “Dom w Jabłonkach 5”

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

SKMBT_C45116032911470_20160401Rodzina Państwa Paszylk otrzymała projekt domu “Dom w Malinówkach 4 (T)

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

SKMBT_C45116032911470_20160401Rodzina Państwa Góra otrzymała projekt domu “Dom pod Lipką” (wersja lustrzana projektu).

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

DSC_1309a-20160616Rodzina Państwa Stawiarz otrzymała projekt domu “Dom pod jemiołą 3 ver.2”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

SKMBT_C45116032911470_20160401Rodzina Państwa Kutyna otrzymała projekt “Dom w Kamach”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

OLYMPUS DIGITAL CAMERARodzinny Dom Dziecka, Państwa Kuk otrzymał projekt “Domek letniskowy w krokusach”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

wspolne1Rodzina Państwa Kopeć otrzymała projekt “Dom w idaredach 3 ver. 2”

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

zdjcie_na_stronSpośród bogatej kolekcji domów Rodzina Zastępcza Państwa Michalak otrzymała projekt
“Dom pod liczi 3”

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

rodzinka_03Spośród bogatej kolekcji domów Rodzina Zastępcza Państwa Matynia otrzymała projekt
“Dom w anyżku 2” oraz projekt “Garaż 2-stanowiskowy G6B”

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

dsc_5966Spośród bogatej kolekcji domów Rodzina Gruca otrzymała projekt “Dom-Miniaturka (N) ”

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

lisowieSpośród wielu projektów gotowych domów Państwo Lisowie, prowadzący rodzinny dom dziecka wybrali projekt “Dom pod kaliną”

Życzymy sukcesów w realizacji.
Zespół Fundacji ARCHON+


 

kiniccyRodzina Zastępcza Państwa Kinickich wybrała projekt “Dom w bergeniach 2 ver. 2”

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

nowaczykow_rodzinaRodzina Państwa Nowaczyków otrzymała od Fundacji ARCHON+ projekt “Dom w jeżynach 2”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

doniecSpośród wielu gotowych projektów domów Rodzina Pani Doniec wybrała
projekt “Domek letniskowy w Krokusach”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

aniszewscyRodzina Zastępcza Państwa Aniszewskich otrzymała od Fundacji projekt Domu w rododendronach 8 (N).

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

r.wyskoczynscySpośród bogatej kolekcji domów Rodzina Państwa Wyskoczyńskich
wybrała projekt “Dom w rododendrownach 6 G2P”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

rodzina_kowalewskichSpośród bogatej kolekcji domów Rodzina Zastępcza Państwa Kowalewskich
wybrała “Dom w zielistkach”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

gejgalRodzina Zastępcza Państwa Gejgał wybrała projekt “Dom w amarantusach”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

wisniewskiRodzina Zastępcza Państwa Wiśniewskich otrzymała od Fundacji projekt Willa Julia.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

slowikSpośród wielu projektów gotowych domów Rodzina Zastępcza Państwa Słowik
wybrała projekt “Dom w lukrecji 2”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

wodkowskiRodzina Zastępcza Państwa Wódkowskich otrzymała od Fundacji za symboliczną złotówkę
projekt “Dom w borowikach”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

magnetRodzina Zastępcza Pani Joanny Magnet z bogatej kolekcji gotowych projektów
wybrała “Dom w toreniach”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

madejNa dobry początek nowych inwestycji Rodzina Zastępcza Państwa Madej otrzymała od Fundacji
projekt “Dom pod Papają”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

rodzina_sochaNa dobry początek nowych inwestycji Rodzina Państwa Socha otrzymała od Fundacji
projekt “Dom pod Kasztanem”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

skanuj_jurekRodzina Zastępcza Państwa Buraczewskich z Ciechanowa jako pierwsza zdecydowała się skorzystać z oferty ARCHON+ na zakup projektu za symboliczną złotówkę. Z bogatej kolekcji gotowych projektów wybrała dom w bławatkach.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

rodzina1Rodzina Zastępcza Państwa Karman otrzymał od Fundacji projekt “Dom w Winogronach”.

Życzymy sprawnej realizacji projektu .
Fundacja ARCHON+


 

Rodzina Zastępcza Państwo Nowakowie na dobry początek nowych inwestycji otrzymali od Fundacji
projekt “Dom w nektarynkach”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+


 

rodzina3Rodzina Zastępcza Państwa Baran otrzymała od Fundacji za symboliczną złotówkę
projekt “Dom w rododendronach 6”.

Życzymy sukcesów w realizacji.
Fundacja ARCHON+

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje