W czym pomoże asystent rodziny?

Jeśli Twoja władza rodzicielska jest ograniczona, doświadczasz trudności w wychowaniu dzieci, prowadzeniu domu lub przeżywasz kryzys życiowy – możesz liczyć na pomoc asystenta rodziny. O bezpłatną pomoc pytaj w najbliższym Ośrodku Pomocy Społecznej lub Pomocy Rodzinie jak również w Urzędzie Gminy.

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Asystenta Rodziny w najbliższym Ośrodku Pomocy Społecznej lub Pomocy Rodzinie, czy też w Urzędzie Gminy. Pomoże on w trudnościach z wychowywaniem dzieci, trudnościach w prowadzeniu domu, jak również w innych kryzysach życiowych.

 

W czym pomoże Asystent Rodziny?

 • w stworzeniu planu rozwiązania problemu, określeniu kroków jakie trzeba wykonać, aby osiągnąć cel – czyli pokonanie Sytuacji trudnej, kryzysowej,
 • jeśli dziecko przebywa w pieczy zastępczej (w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w zwykłym domu dziecka) asystent pomoże w stworzeniu planu pomocy rodzicom w powrocie dziecka do domu,
 • w nauce prowadzenia gospodarstwa domowego, np. w planowaniu wydatków itp.
 • w rozwiązywaniu problemów socjalnych, np. poprzez wyszukanie taniego mieszkania, lub pomoc w zdobyciu lokalu socjalnego,
 • w rozwiązywaniu problemów psychologicznych np. poprzez udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej, bądź też np. wyszukaniu informacji o nieodpłatnej pomocy specjalisty,
 • w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • w aktywności społecznej rodzin,
 • asystent będzie zachęcał rodziców do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • w wyszukiwaniu ofert pracy, wesprze, gdy jego klient rozpocznie pracę (to przecież dla każdego ogromny stres), doradzi jak ją utrzymać,
 • zachęci, przedstawi korzyści jakie płyną z uczestniczenia w zajęciach grupowych, na których rodzice mogą nauczyć się awidłowych, pozytywnych wzorców rodzicielskich, umiejętności związanych z szybkim i dobrym przystosowaniem się do nowych (Niekiedy stresujących) okoliczności, zdarzeń w życiu, zmian,
 • wesprze dzieci w przeżywanych trudnościach, wyjaśni, pomoże zrozumieć źródło problemu, zachęci do udziału w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmie działania ratownicze względem dzieci i rodziców, gdy ich bezpieczeństwo będzie zagrożone,
 • poprowadzi indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci,
 • gdy rodzina boryka się z problemem przemocy podejmie współpracę z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą oraz każdym innym urzędem czy organizacją pozarządową, która może pomóc dziecku i rodzinie w pokonaniu trudności i problemów jakich doświadczają.

Obowiązkiem Asystenta Rodziny jest dokumentowanie pracy z rodziną i dokonywanie okresowej oceny jej postępów i sytuacji. Na wniosek sądu sporządza on również opinię o rodzinie i jej członkach. Po zakończeniu pracy z rodziną asystent zobowiązany jest również do monitorowania funkcjonowania rodziny, aby w razie potrzeby mógł udzielić pomocy1


1. art. 15 z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje