Projekt domu za złotówkę

Program „Projekt domu za złotówkę” adresowany jest do Rodzin Zastępczych, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Rodzin dotkniętych przez los, które utraciły swój dobytek na skutek tragicznej sytuacji życiowej (pożary, powodzie, huragany, osuwiska).
Aby stać się beneficjentem programu „Projekt domu za złotówkę” wystarczy skontaktować się z Fundacją ARCHON+ Dzieci Które Kochacie lub Biurem Projektów ARCHON+, spełnić wymagania formalne oraz przesłać komplet dokumentacji.

Czytaj dalej

Przydatne linki

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pomoc społeczna
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Formy udzielanej pomocy społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Wsparcie dla rodzin z dziećmi
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Ubezpieczenia Społeczne
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Rodzicielski
Czytaj dalej

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje