Jak uzyskać pomoc Fundacji

szukam-pomocy-w-fundacji-archon-plus

Komu pomagamy

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie z siedzibą w Myślenicach pomaga rodzinom w potrzebie. Naszym celem jest pomoc rodzinom zagrożonym ograniczeniem lub utratą praw rodzicielskich. Wspieramy rodziny naturalne, które z różnych względów zagrożone są odebraniem dzieci, a szczególnie te będące pod nadzorem kuratorskim. Nasza idea to prawo każdego dziecka do miłości i wychowania w rodzinie, dlatego otaczamy rodziny niezbędną ochroną i wsparciem. Wierzymy, iż każda z rodzin ma potencjał do pokonania przejściowych trudności oraz prawo do wychowywania własnych dzieci. Jesteśmy świadomi tego, że niektórzy rodzice z uwagi na choroby lub nałogi nie są w stanie zapewnić dzieciom bezpieczeństwa i podstawowych potrzeb, dlatego wspieramy Rodziny Zastępcze jako alternatywę dla instytucjonalnych placówek opiekuńczych.

Pomagamy rodzinom w potrzebie!
Wspieramy rodziny naturalne, które z różnych względów zagrożone są odebraniem dzieci, a szczególnie te będące pod nadzorem kuratorskim. Wspieramy również Rodziny Zastępcze jako alternatywę dla instytucjonalnych placówek opiekuńczych.  Potrzebujesz pomocy?
ZADZWOŃ: 12 350 59 08 lub napisz: biuro@rodzinawpotrzebie.org

 

Rodzina biologiczna znajdująca się w potrzebie i chcąca uzyskać pomoc naszej Fundacji powinna złożyć następujące dokumenty:

 • podanie z prośbą o pomoc oraz uzasadnieniem,
 • opinia z ośrodka pomocy społecznej,
 • kserokopia aktów urodzenia dzieci,
 • w przypadku śmierci rodzica – kserokopia aktu zgonu,
 • w przypadku separacji/rozwodu – kserokopia wyroku sądu,
 • jeśli rodzina korzysta z pomocy finansowej na utrzymanie dziecka, bądź pomocy socjalnej – kserokopie decyzji przyznającej pomoc,
 • informację o dochodach – rozliczenie roczne PIT, zaświadczenie o dochodach, kserokopie rachunków do umów zlecenia, o dzieło, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego lub nie posiadaniu go – zaświadczenie (z informacją o liczbie hektarów przeliczeniowych),
 • inne informacje o sytuacji bytowej – kserokopie decyzji o statusie bezrobotnego, o przyznanych (lub nie przyznanych) zasiłkach z urzędu pracy, z ośrodka pomocy społecznej itp.

Dodatkowe dokumenty w przypadku próśb o darowiznę na cele edukacyjne:

 •  zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuacji edukacji,
 • wykaz ocen za poprzedni semestr.

Rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka, chcąc skorzystać z naszej pomocy powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie z prośbą o pomoc oraz uzasadnieniem,
 • opinia od organizatora pieczy zastępczej (czyli PCPR lub Ośrodka Pomocy Społecznej/Pomocy Rodzinie) innej instytucji, która może zaświadczyć o istnieniu rodziny i poświadczyć jej problemy (w opinii musi znaleźć się informacja o liczbie przyjętych dzieci, wraz z datą ich urodzenia oraz datą przyjęcia do rodziny).
 • jeśli rodzina korzysta z pomocy finansowej na utrzymanie dziecka, bądź pomocy socjalnej – kserokopie decyzji przyznającej pomoc,
 • informację o dochodach – rozliczenie roczne PIT, zaświadczenie o dochodach, kserokopie rachunków do umów zlecenia, o dzieło, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – informację o   liczbie hektarów przeliczeniowych,
 • inne informacje o sytuacji bytowej – kserokopie decyzji o statusie bezrobotnego, o przyznanych (lub nie przyznanych) zasiłkach z urzędu pracy, z ośrodka pomocy społecznej itp.

Jeśli Twoja Rodzina, potrzebuje pomocy skontaktuj się z Fundacją telefonicznie: 12 350 59 08, mailowo: biuro@rodzinawpotrzebie.org lub osobiście: ul. Słowackiego 86, Myślenice. Każdą prośbę o pomoc rozpatrujemy indywidualnie, a udzielona pomoc zależy od możliwości finansowych Fundacji. Staramy się każdorazowo weryfikować sytuację rodziny w instytucjach, z którymi rodzina jest w kontakcie.

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje