Program 1% dla Rodziny

1-procent-dla-rodziny

Program „1% dla Rodziny” adresowany jest do Rodzin Zastępczych, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Rodzin dotkniętych przez los, które utraciły swój dobytek na skutek tragicznej sytuacji życiowej (pożary, powodzie, huragany, osuwiska), oraz rodzin ubogich, które mogą być zagrożone odebraniem dzieci.

Program “1% dla Rodziny” skierowany jest do rodzin w potrzebie!
W celu uzyskania zgody na zbiórkę pieniędzy z odpisu 1% podatku wystarczy złożyć do Fundacji
podanie o pomoc wraz z odpowiednimi dokumentami.

 

Podanie oraz dokumenty potwierdzające trudną/szczególną sytuację osoby/rodziny, wraz z jasno określonym celem, na który osoba/rodzina chce pozyskać 1% podatku należy przekazać do Fundacji ARCHON+ DZIECI KTÓRE KOCHACIE, ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice, email: biuro@rodzinawpotrzebie.org, tel: +48 12 350 59 08, +48 793 920 180

Do podania należy dołączyć:

  • Oryginał zaświadczenia z PCPR potwierdzający pełnienie funkcji rodziny zastępczej wraz z informacją o liczbie przyjętych dzieci
  • Opinie od organizatora pieczy zastępczej lub innej instytucji, która może zaświadczyć o istnieniu rodziny i poświadczyć jej problemy, oraz udzielić rekomendacji.
  • Oryginał zaświadczenia z urzędu potwierdzający tragedię (w przypadku Rodzin dotkniętych przez los)
  • Aktualne zdjęcie rodziny
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację zdjęcia rodziny
  • Podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę o udzielenie pomocy ( do pobrania tutaj)
  • Zapoznanie się z Uchwałą Zarządu, stanowiącą załącznik do umowy ( do pobrania tutaj)
F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje