Pomoc prawna dla rodzin w potrzebie!

W sprawach rodzinnych można uzyskać pomoc prawną z wielu źródeł, o czym nie wszyscy wiedzą. O taką pomoc można się zgłaszać do Fundacji. Zapewniamy pomoc prawną dla rodzin zagrożonych odebraniem dzieci, także poprzez współpracę z adwokatami, którzy reprezentują i bronią rodziny przed sądem. Ponadto każdy z obywateli spełniających pewne warunki określone przez ustawodawcę ma prawo do bezpłatnych konsultacji prawnych z urzędu. Usługi takie świadczone są w punktach wskazanych przez Starostwo Powiatowe.

Aby  skorzystać z nieodpłatnej pomoc prawnej, należy spełnić określone warunki:

– której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
– która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
– która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
– która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
– która nie ukończyła 26 lat,
– która ukończyła 65 lat,
– która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

W powiecie myślenickim można uzyskać tego typu porady w pięciu punktach:

Starostwo Powiatowe w Myślenicach – lokal znajdujący się przy ul. K. Wielkiego 5 (pok. nr 4)
Poniedziałek: od godz. 08:00 do godz. 12:00
Wtorek: od godz. 15:00 do godz. 19:00
Środa: od godz. 08:00 do godz. 12:00
Czwartek od godz. 14:00 do godz. 18:00
Piątek od godz. 12:00 do godz. 16:00

Gmina Dobczyce – lokal znajdujący się w Rynku 22a, 32-410 Dobczyce
Poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 14:00
Wtorek od godz. 14:00 do godz. 18:00
Środa od godz. 14:00 do godz. 18:00
Czwartek od godz. 14:00 do godz. 18:00
Piątek od godz. 14:00 do godz. 18:00

Gmina Lubień – lokal znajdujący się w Lubniu 50, 32-433 Lubień
Poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Wtorek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Środa od godz.12:00 do godz. 16:00
Czwartek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Gmina Siepraw – lokal znajdujący się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw
Poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 13:00
Wtorek od godz. 13:00 do godz. 17:00
Środa od godz. 9:00 do godz. 13:00
Czwartek od godz. 13:00 do godz. 17:00
Piątek od godz. 13.00 do godz. 17:00

Gmina Sułkowice
– lokal znajdujący się w Rynku 1, 32-440 Sułkowice (budynek B)
Poniedziałek od godz. 13:00 do godz. 17:00
Wtorek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Środa od godz. 8:00 do godz. 12:00
Czwartek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00

ADWOKAT Z URZĘDU!

W  sprawach rodzinnych można otrzymać nieodpłatną pomoc adwokata lub radcy prawnego, ustanowionego z urzędu w celu reprezentowania przez sądem. Aby otrzymać taką pomoc należy złożyć wniosek  do sądu w którym prowadzona jest sprawa wraz z niezbędnym oświadczeniem.

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje