Podziękowania dla Darczyńców za 1%

Wszystkim Darczyńcom, którzy w tym roku przekazali 1% swojego podatku Zespół Fundacji składa serdeczne podziękowania. Na rzecz dzieci wpłynęło 45.944,40 zł. Dzięki temu wsparciu będziemy mogli dalej wypełniać naszą misję i nieść pomoc Podopiecznym naszej Fundacji.

Dzięki Państwa pomocy możemy nadal pomagać, nieść radość Dzieciom i przyczyniać się do tego, aby zostały one w Rodzinie i nie trafiały do domów dziecka.

8 powodów dlaczego warto wspierać nasze działania:

Dzięki Twojej pomocy zorganizujemy:

  1. Pomoc prawną, aby dzieci nie były odbierane rodzicom! Pokrywamy koszty adwokata lub radcy prawnego,  który będzie bronił interesów rodziny i dzieci tak, aby nie były skazane na dom dziecka. Zatrudniamy adwokatów, którzy będą reprezentować rodzinę w wszelkich sprawach przed sądami rodzinnymi i zapewnić wszechstronną pomoc prawną, by rodzina nie czuła się zagubiona w procedurach sądowych i administracyjnych. Pomoc prawna pomoże także Rodzinom w uzyskaniu wiedzy, jak korzystać z przysługujących im praw np. dostępu do akt sądowych oraz składania skutecznych zażaleń i odwołań. Staramy się koordynować współpracę między wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w pomoc rodzinie.
  2. Remont domu lub mieszkania, aby dzieci miały godziwe warunki do życia – chcemy, by dddddmiały ciepłą wodę, łazienkę, w której mogą się umyć, doprowadzimy instalacje grzewcze oraz kanalizacyjne. Kupimy lub zorganizujemy sprzęt komputerowy, AGD, RTV.
  3. Pomożemy opłacić specjalistyczne leczenie i leki oraz wykupić recepty, zapłacić za media i opał, aby miały ciepło i czuły się bezpiecznie.
  4. Zorganizujemy wsparcie edukacyjne dzieciom; zakupimy podręczniki, przybory szkolne, zapłacimy za Internet, zorganizujemy stypendia, po to by miały lepszą przyszłość i mogły zrealizować swoje marzenia. Pomożemy również zorganizować dodatkowe lekcje, aby mogły nadrobić zaległości.
  5. Pomoc psychologa dla dzieci,  aby wyszły cało z kryzysów rodzinnych i umiały dalej z odwagą i wiarą w siebie iść przez życie!
  6. Wyślemy dzieci na ferie i wakacje, aby zobaczyły kawałek Polski, a nie tylko uroki swojego podwórka. Spotkały nowych przyjaciół i doświadczyły nowych niezapomnianych przeżyć.
  7. Zorganizujemy grupy wsparcia oraz warsztaty psychoedukacyjne, aby rodzice mogli nieść sobie nawzajem pomoc i wsparcie oraz mieli dostęp do profesjonalnej pomocy, wszystko po to, by pomóc rodziną wyjść kryzysu.
  8. Szkolenia dla pedagogów szkolnych, ponieważ wiemy, iż są blisko dzieci i mogą wcześnie identyfikować pojawiające się problemy edukacyjne i rozwojowe.

Warto Pomagać!

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje