O Fundacji

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie jest Organizacją Pożytku Publicznego, która została założona w kwietniu 2006 r. z inicjatywy architekta Barbary Mendel, właściciela Biura Projektów ARCHON+. Naszym głównym celem jest pomoc rodzinom zagrożonym ograniczeniem lub utratą praw rodzicielskich, a poprzez możliwe szybką poprawę ich warunków życiowych, powstrzymanie dramatycznych w skutkach decyzji sądów o odebraniu dzieci rodzicom. Nasza idee fixe to prawo każdego dziecka do miłości i wychowania w rodzinie, dlatego otaczamy rodziny niezbędną ochroną i wsparciem. Wiemy, że dzieci potrzebują rodzin, a nie sierocińców, dlatego konsekwentnie działamy na rzecz tej idei wierząc, że każda rodzina ma potencjał do pokonania przejściowych trudności oraz prawo i obowiązek wychowania własnych dzieci.

Naszą misją jest pomoc dzieciom, aby nie trafiały do sierocińców

W świecie pełnym ludzkich problemów, biedy, braku wsparcia, każda inicjatywa niosąca iskierkę nadziei oraz konkretną pomoc dla potrzebujących znajdzie swoje miejsce w społeczeństwie.

Misją Fundacji jest pomoc dzieciom, aby nie trafiały do sierocińców. Cel ten realizujemy poprzez pomoc rodzinom zagrożonym z różnych względów utratą lub ograniczeniem praw rodzicielskich. Pragniemy, aby każde dziecko miało mamę i  tatę i wychowywało się w atmosferze miłości. Dlatego przede wszystkim wspieramy rodziny biologiczne, aby dzieci zostały w domu.

Pragniemy, aby wszystkie dzieci miały prawo do miłości

Celem Fundacji ARCHON+ jest wsparcie rodzin zagrożonych utratą praw rodzicielskich. Wspieramy prawnie, aby rodziny miały równe szanse na obronę przed dramatycznymi w skutkach decyzjami sądów w sprawach o odebranie dzieci. Pomagamy rodzinom w trudnych warunkach bytowych poprzez remonty i przystosowanie domów, aby rodzice mogli stworzyć warunki optymalne do wychowywania swoich dzieci oraz tworzyć szczęśliwą rodzinę. Pracujemy z rodzinami, wspieramy je finansowo i rzeczowo, opłacamy niezbędne leki oraz organizujemy wyjazdy na kolonie i wakacje dla dzieci, a także opłacamy wyprawki szkolne i fundujemy stypendia dla uczniów uzdolnionych.
Fundacja pomaga również  w usamodzielnianiu się młodzieży, która po 18 roku życia traci pomoc materialną przyznawaną przez państwo, poprzez dalszą pomoc w finansowaniu edukacji lub w znalezieniu pracy.

Aby zrealizować wszystkie wymienione cele, potrzebna będzie Państwa pomoc i zaangażowanie. Chcielibyśmy, aby cele Fundacji były też Państwa celami, żebyście zobaczyli wokół siebie potrzebujących i nie byli obojętni na cierpienie ludzi, a przede wszystkim dzieci.
Wspólnie postarajmy się zrobić coś dobrego, bo tylko dzięki Państwa życzliwości i wsparciu będziemy mogli skutecznie pomagać innym.
Uprzejmie prosimy o wspieranie działań Fundacji.

Jesteśmy wiarygodni

Jesteśmy w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku. Prezentujemy Państwu filmik o fundacji, która w 2010 roku została laureatem konkursu pomysł na projekt: świetlica z iskrą.

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje