Małopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017

Fundacja Archon + Dzieci Które Kochacie została zaproszona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie do udziału w pracach Kapituły Konkursowej oceniającej prace plastyczne w Konkursie zorganizowanym w ramach Małopolskich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych. Konkurs w tym roku przebiegł pod hasłem: „Rodzinne Pozdrowienia z Małopolski”.
Fundacja Archon+ została także zaproszona na uroczystą Galę wręczenia nagród, która miała miejsce w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

W tegorocznym konkursie miano wykonać projekt kartki pocztowej z Małopolski zawierającej tekst rodzinnych pozdrowień o tematyce związanej z podróżami po Małopolsce.
Nadesłane prace zachwycały pomysłowością, oryginalnym wykonaniem, a także ujmującą treścią pozdrowień.
Konkurs miał na celu promowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego oraz budowanie tożsamości regionalnej, a przy tym miał służyć popularyzacji przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Województwa Małopolskiego.

Z ramienia  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie laureaci otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe. ROPS w dotychczasowych edycjach konkursu przygotowywał dla jego uczestników nagrody rzeczowe, natomiast w tym roku po raz pierwszy zorganizował je we współpracy z Fundacją ARCHON +.

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje