Każdy ma PRAWO do godnego życia!

przemoc

Choć trudno w to uwierzyć, w polskich domach codziennie 2 tysiące kobiet pada ofiarami przemocy, a rocznie ta liczba sięga aż 800 tysięcy osób, wynika z listopadowego raportu Eurobarometeru. Co piąta osoba uznaje za przemoc tylko ciężkie pobicia i gwałty, a aż 1/6 ankietowanych uważa, że w pewnych sytuacjach przemoc jest usprawiedliwiona.

Jak wynika z badań wiedza na temat przemocy w rodzinie jest niewielka, a ofiary przemocy rzadko zgłaszają się do jednostek pomocy.

 

Przemoc w rodzinie ujawnia się na wiele sposobów.

Sytuacja ta ma miejsce, gdy ktoś bliski działający umyślnie i wykorzystując swoją przewagę narusza Twoje prawa i dobra osobiste, a także sprawia że cierpisz i ponosisz jakieś szkody. Oprócz przemocy fizycznej – objawia się biciem, popychaniem, kopaniem, duszeniem, parzeniem, seksualnej – objawia się wymuszaniem pożycia seksualnego, nieakceptowalnych praktyk seksualnych, współżycia z osobami trzecimi demonstrowaniem zazdrości, psychicznej  – objawiającą się wyśmiewaniem, zastraszaniem szydzenia, brakiem szacunku, kontrolowaniem i ograniczaniem kontaktu z bliskimi, może mieć  miejsce przemoc ekonomiczna i zawodowa – objawiająca się kontrolą finansów, życia zawodowego oraz niezaspokajaniem podstawowych potrzeb materialnych. Spotykana jest również przemoc w postaci zaniedbania – niezaspokajanie niezbędnych potrzeb członka rodziny wymagającego opieki (osoby starszej, chorej, dziecka), w postaci braku dbałości o wyżywienie, ubiór, schronienie, higienę, opiekę medyczną, bezpieczeństwo, realizowanie obowiązku szkolnego dziecka, potrzeby emocjonalne członka rodziny oraz zaniedbanie prenatalne – niekorzystanie przez matkę z opieki lekarskiej podczas ciąży, przyjmowanie substancji stanowiących zagrożenie dla rozwijającego się płodu: alkoholu (w jakiejkolwiek dawce), narkotyków, każda forma przemocy wobec kobiety w ciąży.

Każdy człowiek ma prawo czuć się wolnym i bezpiecznym, ma prawo do szacunku i godnego traktowania, prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania, twoje potrzeby i sprawy są tak samo ważne jak innych, prawo popełniać błędy, prawo szukać pomocy, gdy twoje prawa są łamane.

Jeśli jesteś ofiarom przemocy w rodzinie skontaktuj się z:

 • Policją, tel.: 997
 • Pogotowiem, tel.: 999
 • TELEFON ALARMOWY (tylko z telefonów komórkowych – nawet jeśli nie masz doładowanej karty), tel.: 112
 • Policyjny Telefon Zaufania  (godz. 8.00 – 20.00), tel.: 0800 13 13 33
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (godz. 8.15 – 20.00), tel.: 0800 12 12 12
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach ul. Kazimierza Wielkiego 5, tel.: 12 274 37 80
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Myślenice ul. Jagiellońska 4, tel.: 510 132 396, 12 271-04-29

KRAKÓW

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomoc psychologiczna, prawna i socjalna ofiarom przemocy (czynny całą dobę), ul. Radziwillowska 8b, 31 – 026 Kraków, tel.:12  421 92 82
 • Stowarzyszenie PROMYK – Przeciw Przemocy w Rodzinie
  grupa wsparcia piątki w godz.  18.00-20.30
  ul. Radziwiłłowska 8b, 31- 026 Kraków, tel.: 12/421 82 42 (od godz. 17.30),
  Genowefa Klimasara – tel. 0501 08 81 84 lub Bogusława Wiltos – tel.: 0507 19 71 5

Wszelkie informacje możesz również znaleźć na stronie wybierampomoc.pl

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje