Gdzie szukać pomocy?

Jeśli jesteś rodziną, która potrzebuje pomocy pamiętaj, że oprócz wsparcia uzyskanego z ramienia naszej Fundacji możesz również skorzystać ze wsparcia innych instytucji.

Rodzina w potrzebie może  zwrócić się z prośbą o wsparcie do: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub też każdej innej instytucji, która znajduje się najbliżej jej miejsca zamieszkania.

 

Z wybraną instytucja można kontaktować się telefonicznie, mailowo, osobiście lub pocztą tradycyjną.

Warto również odwiedzić stronę internetową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Można znaleźć tam m. in. obowiązujące akty prawne, bazę teleadresową jednostek samorządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Szeroka baza organizacji pozarządowych działających na terenie Polski znajduje się tutaj>>

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje