Akty prawne

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. z 5 marca 1964 Nr 9 poz. 59

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2014 poz. 1188

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych Dz. U. z 2010, Nr 110, poz. 733

Ustawa z dnia 4 września 2015 o zmianie ustawy o pomocy społecznej – Dz.U. 2015 poz. 1310

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1812

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2004 roku w sprawie rodzin zastępczych Dz.U. Nr 233, poz. 2344 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej- Opieka zastępcza nad dzieckiem –  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/prawo/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej- Wsparcie dla rodzin z dziećmi – http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej- Świadczenia rodzinne – http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej- Pomoc społeczna – http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje